COMMITTEE

Position Name
Chairman Albert Ovidi
Honorary Secretary Malwina Baranska
Honorary Treasurer Nira Tanoko
Club Captain Kirsten Conrad
Committee Member Mark Newman
Committee Member Natalie Tan
Committee Member Martin David
Committee Member Tan Kiang Kherng
Committee Member Torrey Dorsey

Should you wish to contact the committee, please direct your enquiries to committee@btsc.org.sg.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Spolek se snaží pomáhat konkrétním rodinám nebo dětem v domovech či kojeneckých centrech. V podstatě moje-lekarna.com je to lék a v dnešní době užívá léky téměř každý.